Sociaal Sterk Community

Wat is een online community?

Voordat internet groot werd spraken mensen elkaar ‘in het echt’. Vroeger was het dorpsplein de belangrijkste plek waar van gedachte gewisseld werd. Later sprak men met elkaar op straat, op het werk en in privésituaties. Mensen communiceerden vaak binnen hun eigen zuil van geloof, omgeving en interesse. Hier werden meningen geventileerd en clubjes met gelijke meningen en interesses gevormd. Gelijkgestemden communiceerden via clubavonden, ledendagen of via vakbladen. Later kregen de massamedia hierin een belangrijke rol. Televisieprogramma’s, omroepen of kranten weten ook vaak een levendige gemeenschap om zich heen te bouwen.

Virtueel bijeenkomen

Inmiddels heeft internet een deel van de bovenstaande conversaties tussen mensen overgenomen. Internet maakt gesprekken tussen mensen mogelijk die elkaar anders nooit tegen het lijf waren gelopen, door afstand, doordat ze in een ander land wonen of doordat ze in een totaal verschillende omgeving verkeren. Mensen met gemeenschappelijke kenmerken komen bijeen in een online community. Ze vinden elkaar op een virtuele plek om te converseren, te delen, te creëren of gezamenlijke te werken aan een gemeenschappelijk doel. Soms bestaat een online community ook offline, in dat geval is de online community een aanvulling op de offline gemeenschap. Vaak bestaat een online community enkel online.

Online Communities

Enkele bekende voorbeelden van online communities zijn Facebook en LinkedIn, maar ook bekende blogs of muziekwebsites. Leden of frequente bezoekers van deze communities blijven op deze manier met elkaar in contact, delen hun zakelijke netwerk en veroveringen of delen bijvoorbeeld hun nieuwste muzikale ontdekkingen. Hoe meer mensen deze communities frequent aandoen, hoe interessanter ze worden voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Hoe meer mensen er gebruik van maken hoe groter de waarde en het succes van een website. Voor veel blogs en websites zit hierin dan ook het verdienmodel. Hoe meer mensen ze naar hun pagina trekken, hoe interessanter ze worden voor adverteerders.

Reacties

reacties